இதழோடு இதழ் பதித்து முத்தம் தருவதற்கு பிந்தைய உளவியல் என்ன? Animals ஏன் அதிகம் Lip Kiss தருவதில்லை?

2 Views
Published
Kissing மனிதர்களுக்கே உரிய தனித்துவமான நடத்தையா? Lip to Lip Kiss தருவது மனிதர்கள் மட்டும்தானா? விலங்குகள் ஏன் உதடு முத்தம் தருவதை
அதிகம் பார்க்க முடிவதில்லை?

#Kiss #Relationship #Couple #HumanEvolution

Subscribe our channel - https://bbc.in/2OjLZeY
Visit our site - https://www.bbc.com/tamil
Facebook - https://bbc.in/2PteS8I
Twitter - https://twitter.com/bbctamil
Category
National News
Be the first to comment