மறைமுக வணிகப் போர் துவக்கம்? மலேசியா சமாளிக்குமா? Trade War | Palm Oil Issue

1 Views
Published
பாமாயில் இறக்குமதிக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு விதித்த இந்தியா: சமாளிக்குமா மலேசியா? மறைமுக வணிகப்போரா இது?


Subscribe our channel - https://bbc.in/2OjLZeY
Visit our site - https://www.bbc.com/tamil
Facebook - https://bbc.in/2PteS8I
Twitter - https://twitter.com/bbctamil
Category
Tamil Nadu
Be the first to comment